top of page

Znaczenie masy ciała w ciąży

Mówiąc o nieprawidłowej masie ciała większość z Nas myśli o jej nadmiarze (co nie jest specjalnie dziwne zważywszy na światową plagę otyłości). Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowa masa ciała to również jej zbyt mała masa...

Jest taki czas, czas szczególny w życiu kobiet gdzie masa ciała będzie miała znaczenie nie tylko dla nich samych... Jest to okres ciąży, kiedy kobieta swoim stylem życia odpowiada już nie tylko za siebie i swoje zdrowie, ale również za zdrowie i życie nowego człowieka.


Kobiety z niedowagą przed ciążą: 👶częściej rodzą dzieci z małą masą urodzeniową, 👶umieralność okołoporodowa ich dzieci jest wyższa niż w przypadku dzieci kobiet o należnej masie ciała, 👶dzieci matek z niedowagą przed ciążą i ze zbyt niskim przyrostem masy ciała podczas ciąży są zagrożone ryzykiem małej masy urodzeniowej, opóźnionym rozwojem wewnątrzmacicznym, porodem przedwczesnym, 👶osoby, które w okresie płodowym były niedostatecznie odżywiane, w dorosłym życiu wykazują bardziej aterogenny profil lipidów i częściej występuje u nich nietolerancja glukozy, nadciśnienie tętnicze, otyłość i choroba niedokrwienna serca.Oczywiście nie należy również doprowadzać do wystąpienia otyłości u kobiet ciężarnych, może to prowadzić do zaburzeń w rozwoju i przebiegu ciąży. W przypadku kobiet z nadmierną masą ciała: 👶masa urodzeniowa noworodka koreluje z masą ciała matki przed ciążą oraz przyrostem masy ciała podczas jej trwania, 👶ponad trzykrotnie wzrasta ryzyko obumarcia płodu u kobiet otyłych w porównaniu do kobiet, które mają prawidłowy wskaźnik BMI, 👶 dzieci kobiet otyłych oraz kobiet, które zbyt dużo przybierają na wadze w okresie ciąży, często rodzą się z makrosomią, co zwiększa ryzyko poporodowe wystąpienia dystorsji barkowej, urazów poporodowych, a także rozległych pęknięć krocza.2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page